CSS Compressor

Sử dụng ứng dụng để nén CSS (CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 & CSS 3) làm giảm kích thước code của file CSS. Giúp website của bạn tải nhanh hơn. Bạn có thể chọn 4 cấp độ nén. Phụ thuộc vào độ rõ ràng, độ dễ đọc của CSS mà bạn mong muốn. Chỉ cần dán css code vào ô bên dưới và bấm nút NÉN. Thật nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí!

  • Đầu vào
  • Đầu ra
  • Tiết kiệm